SOŁECTWO WIDACZ

Obraz na stronie widacz

            Powierzchnia: 155 ha

              Liczba ludności: 701

  • kobiety: 370
  • mężczyźni: 331
Obraz może zawierać: 1 osoba, garnitur i broda

           Sołtys: Mariusz KRUPSKI

      Sołtys pełni swój dyżur 
 w każdy poniedziałek miesiąca 
 w godzinach 19.00-20.00 w Biurze 
 Sołeckim w Domu Ludowym w Widaczu.

         Tel. kontaktowy 605124902

Rada Sołecka

  1. Magdalena Godek
  2. Małgorzata Smoleń
  3. Ludwika Wojtowicz
  4. Marcin Rachwał
  5. Stanisław Lorenc
  6. Piotr Komborski
  7. Bolesław Wróbel

 

 

 

 

Widacz

Jest to wioska wydzielona z Targowisk. Sołectwem jest od 1978 r. na mocy uchwały Nr II/12/78 Gminnej Rady Narodowej w Miejscu Piastowym z dnia 29 marca 1978 r. w sprawie podziału obszaru wsi Targowiska na sołectwa. W 1992 r. obszar sołectwa został powiększony przez przyłączenie części obszaru wsi Wróblik Królewski z Gminy Rymanów (os. Kotówka). Samodzielną wioską jest od 1996 r. na podstawie uchwały Nr XV/94/95 z dnia 28 grudnia 1995 r. Rady Gminy Miejsce Piastowe. Widacz oddziela od Zalesia nieduży obszar leśny, który jest pozostałością porastających ten teren lasów grądowych. Jest to wieś obejmująca obszar 155 ha. Miejscowość ta posiada szkołę podstawową, przedszkole, klub sportowy, OSP, dom ludowy, sklepy i warsztaty usługowo – produkcyjne.

Skip to content